Pirkimo taisyklės


Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra susijusioms šalims pritaikytas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir šios internetinės parduotuvės (toliau „Pardavėjo“) teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, bei kitos nuostatos, susijusios su šios internetinės parduotuvės veikla.
Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti šias taisykles, neinformuojant pirkėjo iš anksto. Pakeistos taisyklės galioja naujiems pirkėjams, kurie prekes šioje el. parduotuvėje įsigyja po taisyklių pakeitimo.
El. parduotuvėje gali apsipirkti visi pilnamečiai fiziniai ir juridiniai asmenys (nepilnamečiai fiziniai asmenys turi teisę įsigyti prekes tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą).

Pirkėjų asmens duomenys

Pardavėjas užtikrina, jog jokia Pirkėjo asmeninė informacija (adresas, telefono numeris, vardas, pavardė ir t.t.) nebus perduota tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai asmeninę pirkėjo informaciją reikia pateikti Pardavėjo partneriams, siekiant užtikrinti kokybišką Pardavėjo teikiamą paslaugą (t.y. kurjerių tarnyboms, Lietuvos paštui ir t.t.).
Visais kitais atvejais asmeninė Pirkėjo informacija (tokia kaip adresas, telefono numeris, vardas, pavardė ir t.t.) gali būti atskleista tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Pardavėjas gali naudoti asmeninę Pirkėjo informarciją rinkodaros tikslais, jei turi Pirkėjo sutikimą (naujienų užsakymą el. paštu, telefonu ir t.t.).
Pirkėjas, nenorintis, kad jo informacija būtų naudojama rinkodaros tikslais, turi teisę kreiptis į el. parduotuvės administraciją el. paštu ir atsiųsti raštišką prašymą nebenaudoti Pirkėjo duomenų rinkodaros tikslais.
Pirkėjo pareiga yra pateikti visą asmeninę informaciją, reikalingą kokybiškai Pardavėjo paslaugai suteikti.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Laikoma, jog Pirkėjas sudarė pirkimo-pardavimo sutartį nuo to momento, kai patvirtina savo užsakymą el. parduotuvėje.
Laikoma, jog pardavėjas sutinka sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį nuo to momento, kai patvirtina kliento užsakymą ir pradeda jį vykdyti.
Apie pirkimo ir pardavimo sutartį nei Pirkėjas nei Pardavėjas nėra įpareigotas atskirai pranešti suinteresuotosioms šalims raštu ar telefonu.

Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti Pardavėjo siūlomas prekes šių taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo datos, iš anksto informuojant Pardavėją (el. paštu, telefonu, registruotu paštu) apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą ir prekių grąžinimą.

Pirkėjo pareigos

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie Pardavėjo sistemos duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją telefonu ar el. paštu.
Jei pasikeičia pirkėjo asmens duomenys (telefono numeris, adresas ir t.t.), Pirkėjas įsipareigoja sekančio užsakymo metu nedelsiant atnaujinti duomenis Pardavėjo sistemoje.
Pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo atveju, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų raštu (el. paštu ar registruotu laišku) informuoti pardavėją apie sutarties nutraukimą. Pardavėjui patvirtinus sutarties nutraukimą, Pirkėjas įsipareigoja grąžinti gautą prekę, išsiunčiant ją (registruotu paštu ar naudojantis kurjerių tarnybų paslaugomis) Pardavėjo nurodytu adresu.
Pirkėjas, pirkdamas prekes, įsipareigoja priimti Pirkėjo adresu pristatytą prekę.
Pirkėjas, pirkdamas prekes, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės

Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo veiklą el. parduotuvės sistemoje, jei Pirkėjas kenkia el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.
Susidarius nepalankioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai nutraukti el. parduotuvės veiklą apie tai nepranešęs Pirkėjui.
Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą, jei pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą, tačiau nesumoka už prekes per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą, jei iškyla problemų, susijusių su prekės pristatymu, ir nepavyksta pasiekti Pirkėjo jo nurodytais kontaktais.

Pardavėjo pareigos

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis šios el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į asmens duomenų konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai duomenys turi būti pateikti trečiosioms šalims Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą.
Pardavėjas, dėl nenumatytų aplinkybių, neturintis galimybės pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti savo savybėmis ir išvaizda panašią prekę, arba grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus, per terminą, neviršijantį 14 darbo dienų, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Prekių kainos, apmokėjimas

Prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais.
Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.”
Pardavėjas turi teisę keisti apmokėjimo būdus apie tai iš anksto neinformuodamas Pirkėjo.
Pardavėjas įsipareigoja pateikti sąskaitą – faktūrą klientui kartu su užsakyta preke, arba elektroniniu paštu.

Prekių kokybė, garantija, grąžinimas ir keitimas

Kiekvienos prekės savybės nurodomos el. parduotuvėje. Pardavėjas neatsako už tai, kad prekės realybėje gali nežymiai skirtis (atspalviu, dydžiu ir t.t.) nuo parodytų internete, dėl Pirkėjo vaizduoklio ypatybių.
Pardavėjas užtikrina, kad visos pateiktos prekės yra naujos, kokybiškos ir nenaudotos, nebent prekės aprašyme nurodyta kitaip.
Pirkėjas turi teisę grąžinti netikusias prekes per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo datos.
Pirkėjas, norintis grąžinti įsigytą prekę, turi užtikrinti, kad:
Prekė yra nenaudota.
Prekė yra nesugadinta.
Išsaugotas ir nepažeistas originalus prekės įpakavimas.
Išsaugota ir nepažeista prekės etiketė.
Prekės komplektacija yra tokia pati, kokią gavo Pirkėjas.
Pirkėjas turi išsaugotą prekių pirkimą įrodantį dokumentą (pvz.: sąskaitą-faktūrą).
Pirkėjas norintis grąžinti nepatikusią prekę, privalo užpildyti laisvos formos prašymą, nurodyti grąžinimo priežastį.
Pinigai už grąžinamas prekes pervedami griežtai tik į mokėtojo banko sąskaitą.
Grąžinimo atveju, Pardavėjas negrąžina Pirkėjui užsakymo apmokėjimo bei siuntimo išlaidų.

Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Šalys yra atleidžiamos nuo šios sutarties įsipareigojimų, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.